Market construction
Market construction
Market construction
درخواست های قیمت

درخواست های قیمت

m 2000
تاریخ درخواست : 1403/04/30
اعتبار تا : 1403/05/30
پاسخ به درخواست
اطلاعات درخواست
قیمت تمام شده چقدر است؟

Bitumen

t 200
تاریخ درخواست : 1403/04/21
اعتبار تا : 1403/05/21
پاسخ به درخواست
اطلاعات درخواست
تحویل در FOB بندر و با احتساب هزینه حمل

Pc. 3
تاریخ درخواست : 1403/04/19
اعتبار تا : 1403/05/19
پاسخ به درخواست
اطلاعات درخواست
اگر تعداد بالایی بخواهیم میتونید برامون ارسال کنید؟

Pc. 2
تاریخ درخواست : 1403/04/19
اعتبار تا : 1403/05/19
پاسخ به درخواست
اطلاعات درخواست
قیمت هم اسپلیت اینورتر و هم تروپیکال رو میخواستم.

Pc. 13
تاریخ درخواست : 1403/04/18
اعتبار تا : 1403/05/18
پاسخ به درخواست
اطلاعات درخواست
قیمت 13 عدد تلویزیون 58 اینچ با هزینه ارسال چقدر است؟

Drinking fountain

Pc. 6
تاریخ درخواست : 1403/04/17
اعتبار تا : 1403/05/17
پاسخ به درخواست
اطلاعات درخواست
آبخوری شهری به تعداد 6 عدد

Pc. 2000
تاریخ درخواست : 1403/04/02
اعتبار تا : 1403/05/01
اطلاعات درخواست
دو هزار بلوک 15 میخام در لاهیجان خالی شود

Drinking fountain

Pc. 8
تاریخ درخواست : 1403/03/31
اعتبار تا : 1403/04/30
اطلاعات درخواست
لطفا قیمت و زمان تحویل رو ارائه بفرمایید.

Portland cement

t 100
تاریخ درخواست : 1403/03/21
اعتبار تا : 1403/04/20
اطلاعات درخواست
قیمت محصول با اظهار گمرکی؟

Laundry wicker furniture set

SE 6
تاریخ درخواست : 1403/03/16
اعتبار تا : 1403/04/15
اطلاعات درخواست
قیمت رنگ سفید چقدر میباشد؟

Mold oil

l 600
تاریخ درخواست : 1403/03/14
اعتبار تا : 1403/04/13
اطلاعات درخواست
قیمت برای هر پارت که 600 لیتر نیاز است چقدر میباشد؟

m 2600
تاریخ درخواست : 1403/03/08
اعتبار تا : 1403/04/08
اطلاعات درخواست
تحویل ظرف دو روز

Concrete block with a facing facade

Pc. 3500
تاریخ درخواست : 1403/03/06
اعتبار تا : 1403/04/06
اطلاعات درخواست
قیمت برامون میگید؟

Pc. 5000
تاریخ درخواست : 1403/03/06
اعتبار تا : 1403/04/06
اطلاعات درخواست
برای پارت اول این مقدار میخواهیم.

Pc. 5
تاریخ درخواست : 1403/03/06
اعتبار تا : 1403/04/06
اطلاعات درخواست
قیمت 5 عدد تی وی در اسرع وقت. ایا موجود دارید؟